Američki zakon o autorskom pravu u digitalnom eri – DMCA

DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT POLICY (DMCA)

Moja je politika da odgovaram na jasna obaveštenja o navodnom kršenju autorskih prava. Ako verujete da je jedan od mojih korisnika prekršio vaša prava intelektualnog vlasništva, trebate nam poslati odgovarajuće obaveštenje. Sva obaveštenja treba da budu u skladu sa zahtevima DMCA za obaveštavanje. MORATE da date sledeće informacije:

1. Identificirajte se kao:

– Vlasnika autorskih dela zaštićenih autorskim pravima, ili

– Osoba „ovlašćena da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno“.

2. Identificirajte autorsko pravo zaštićeno autorskim pravima za koje se tvrdi da je bilo povrijeđeno.

3. Identifikujte materijal za koji se tvrdi da krši ili da je predmet aktivnosti kršenja pravila i koji će biti uklonjen ili pristup kojem treba onemogućiti pružanjem tačne lokacije datoteke o prekršaju sa tačnim interupload.com link

4. Unesite mi veb adresu pod kojom je veza objavljena.

5. Navedite svoje kontakt podatke koji uključuju, vaše puno ime, adresu i telefonski broj. (Za više detalja o informacijama potrebnim za valjano obaveštenje, pogledajte 17 U.S.C. 512 (c) (3).)

Treba da znate da prema DMCA, podnosioci zahteva koji pogrešno predstavljaju povrede autorskih prava mogu biti odgovorni za štetu nastalu usled uklanjanja ili blokiranja materijala, sudske troškove i advokatske naknade.

Pravilna notifikacija MORA sadržavati gore navedene podatke, ili može biti IGNORIRANA.

Pošalji poruku na: info@onxtv.com

Dozvolite da odgovorite na e-poštu do 5 radna dana. Hvala na razumevanju.