Uslovi korišćenja

Dobrodošli na sajt Onxtv.com!

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za upotrebu veb lokacije Onxtv.com koja se nalazi na http://onxtv.com/.

Pristupom ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljajte da koristite veb stranicu Onxtv.com ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija odnosi se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovoj veb lokaciji i koja je u skladu sa uslovima i odredbama kompanije. „Kompanija“, „Sebi“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“, odnosi se na našu Kompaniju. „Strana“, „Strana“ ili „Nas“ odnosi se i na klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodne za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprimjereniji način izričito u svrhu ispunjavanja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Društva, u skladu sa i podložno važećem zakonu Švajcarske.

Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovom i / ili on ili ona, uzimaju se kao zamenljive i, prema tome, kao iste.

Licenca

Ako nije drugačije navedeno, Onxtv.com i / ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine na svim materijalima na veb lokaciji Onxtv.com. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovom pristupu možete pristupiti sa veb lokacije Onxtv.com radi sopstvene lične upotrebe, podvrgnuta ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

Ne smeš:

 • Objavite materijal sa veb stranice Onxtv.com,
 • Prodaja, iznajmljivanje ili podlicenciranje materijala sa veb lokacije Onxtv.com,
 • Reprodukujte, duplikat, kopiraj ili obrnite inženjerski materijal sa veb lokacije Onxtv.com,
 • Redistribuirajte sadržaj sa veb lokacije Onxtv.com,
 • Ovaj Sporazum počeće od datuma ovog Sporazuma.

Delovi ove veb stranice pružaju korisnicima mogućnost da postave i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim delovima veb stranice. Onxtv.com ne filtrira, ne uređuje, ne objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji.

Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja kompanije Onxtv.com, njenih agenata i / ili pridruženih kompanija.

Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je dopušteno važećim zakonima, Onxtv.com neće biti odgovoran za komentare ili bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpene kao rezultat bilo koje upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovo veb sajt.

Onxtv.com zadržava pravo da nadgleda sve komentare i ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprimerenim, uvredljivim ili prouzrokovati kršenje ovih Uslova i pravila.

Garantujete i izjavljujete da:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj veb lokaciji i imate sve potrebne dozvole i saglasnosti za to,
 • Komentari ne zadiru ni u kakvo pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane,
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja invaziju na privatnost,
 • Komentari se neće koristiti za privlačenje ili promovisanje poslovanja ili prilagođavanja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti,
 • Ovime dajete Onxtv.com  neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koje komentare u bilo kojem obliku i formatu ili medijumu.

Hiperveza do našeg sadržaja

Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb lokaciju bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije,
 • Pretraživači,
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri internetskih imenika mogu se povezati na našu veb lokaciju na isti način kao što hipervezuju na veb lokacije drugih kompanija koje se kotiraju i
 • Akreditovana preduzeća širom sistema, osim traženja neprofitnih organizacija, trgovačkih centara dobrotvornih organizacija i grupa koje se bave dobrotvornim prikupljanjem sredstava, koja možda neće hipervezati na našu veb lokaciju.

Ove organizacije mogu da se povezuju na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije veb lokacija sve dok veza:

(a) ni na koji način nije varljiva;

(b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i njene proizvode i / ili usluge; i

(c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za vezu od sledećih vrsta organizacija:

 • opšte poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • dot.com sajtovi zajednice;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • distributeri mrežnih direktorija;
 • internet portali;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Mi ćemo odobriti zahteve za vezu od ovih organizacija ako odlučimo da:

 • veza nas ne bi učinila nepovoljnijim prema nama samima ili prema našim akreditovanim preduzećima;
 • organizacija nema negativnih zapisa kod nas;
 • korist za nas od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo Onxtv.com; i
 • veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu sve dok veza:

(a) ni na koji način nije varljiva;

(b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i

(c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezu

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i zainteresovani ste da se povežete na našu veb stranicu, morate nas obavestiti slanjem e-maila Onxtv.com. Uključite svoje ime, ime organizacije, kontakt podatke kao i URL svoje veb stranice, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da povežete našu veb lokaciju i listu URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezati na našu veb lokaciju na sledeći način:

 • Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan sa; ili
 • Korišćenjem bilo kojeg drugog opisa veb stranice vezan za to ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb lokaciji stranke.
 • Neće se koristiti logotip Onxtv.com ili drugih umetničkih dela radi povezivanja odsutnih licencnih ugovora o zaštitnom znaku.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja ne smete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Sadržajna odgovornost

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj veb lokaciji. Slažete se da ćete nas zaštititi i braniti od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj Veb lokaciji.

Ni na jednoj veb stranici se ne smeju pojavljivati linkovi koji se mogu tumačiti kao klevetnički, opsceni ili zločinački ili koji krše, na drugi način krše ili zagovaraju kršenje ili drugo kršenje bilo kog prava trećih lica.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.

Rezerva prava

Pridržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu na našu veb lokaciju.

Prihvatate da na zahtev odmah uklonite sve veze na našu veb lokaciju.

Takođe zadržavamo pravo na izmenu ovih uslova i pravila u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem na našu veb stranicu, pristajete da se obavezujete i sledite ove uslove i uslove povezivanja.

Uklanjanje linka sa naše veb stranice

Ako na bilo koji razlog nađete vezu na našoj veb lokaciji koja je uvredljiva iz bilo kog razloga, slobodno nas kontaktirajte i informišite nas bilo kada. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni da odgovorimo na njih ili da ih direktno odgovorimo.

Ne garantujemo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Izjava o odricanju odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom isključujemo sva zastupstva, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • Ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede,
 • Ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje,
 • Ograničite bilo koju od naših ili obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom, ili
 • Isključite bilo koju od naših ili obaveza koje prema važećem zakonu ne mogu biti isključene.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti:

 • Podležu prethodnom stavu i
 • Upravljajte svim obavezama koje proizlaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, u slučaju odštete i kršenja zakonske dužnosti.

Sve dok se veb lokacija i informacije i usluge na toj veb stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Ograničenja

Ni u kojem slučaju Onxtv.comili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili profita ili zbog prekida poslovanja) nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala na veb lokaciji Onxtv.com, čak i ako Onxtv.com ili ovlašćeni predstavnik Onxtv.com je usmeno ili pismeno obavešten o mogućnosti takve štete.

Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja podrazumevanih garancija ili ograničenja odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

Tačnost materijala

Materijali koji se pojavljuju na veb lokaciji Onxtv.com mogu da sadrže tehničke, tipografske ili fotografske greške. Onxtv.com ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovoj veb lokaciji tačan, kompletan ili aktuelan. Onxtv.com može da izmeni materijale koji se nalaze na njegovoj veb lokaciji u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Međutim, Onxtv.com se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

Prekid

Onxtv.com može revidirati ove uslove usluge za svoju veb stranicu u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korištenjem ove veb stranice prihvatate da ćete biti vezani za trenutnu verziju ovih uvjeta pružanja usluge.

Izmene

Onxtv.com može revidirati ove uslove usluge za svoju veb stranicu u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem ove veb stranice prihvatate da ćete biti vezani za trenutnu verziju ovih uslova usluge. Možemo odmah da prekinemo ili suspendujemo pristup našoj Servisi, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslovi.

Sve odredbe Uslova koji po svojoj prirodi treba da prežive prestanke života preživeće raskid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancija, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Mi možemo da ukinemo ili suspendujemo vaš nalog odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako kršite Uslove.

Po prestanku, vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ukinite nalog, jednostavno možete da prekinete sa korišćenjem Usluge.

Sve odredbe Uslova koji po svojoj prirodi treba da prežive prestanke života preživeće raskid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancija, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Nadležno pravo

Ovim uslovima i odredbama reguliše se i tumači u skladu sa zakonima Švajcarske – Vaud i neopozivo se podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili lokaciji.